علت لیودورتیکولاریس چیست؟

لیودورتیکولاریس livedo reticularis یک بیماری عروقی است که با ارغوانی شدن پوست و معمولاً در ساق پا مشخص می شود. این رنگی شدن دارای ظاهر توری یا شبیه شبکه است و در سرما شدت می یابد.


در غالب موارد لیودورتیکولاریس سبب بروز نشانه نمی شود و به درمان نیاز ندارد. اما گاهی ممکن است با نابسامانی های جدی زمینه ای مانند لپوس و سندرم آنتی فسفولیپید یا نشانگان اسندون Sneddon’s syndrom همراه باشد. یکی از عوارض نادر دیالیز مزمن کلیه، موسوم به کلسی فیلاکسی calciphylaxis ممکن است برای نخستین بار به صورت الگوی لیودورتیکولاریس به نمایش درآید. افزون براین، ممکن است لیودورتیکولاریس به صورت عارضه جانبی بعضی داروها ازجمله هیدروکسی یورآ hydroxy urea با نام تجارتی Droxia یا Hydrea بروز نماید.

زمان مراجعه به پزشک

  • اگر همراه لیودورتیکولاریس، درد یا ناراحتی وجود داشته باشد
  • اگر در پوست مبتلا، اولسر به وجود آید

باید به پزشک مراجعه نمود.

در صورت لزوم، درمان به علت زمینه ساز، در صورت معلوم بودن و وخامت نشانه ها بستگی دارد.

 

 

ونیز نگاه کنید به:

لپوس

سندرم آنتی فسفولیپید

 

منابع

1- The skin in immune, autoimmune and rheumatic disorders. In: Wolff K, et al. Fitzpatrick's Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology. 6th ed. New York, N.Y.: The McGraw-Hill Companies; 2009. http://www.accessmedicine.com/content.aspx?aID=751534. Accessed March 2, 2011.

2- Hellmann DB, et al. Musculoskeletal & immunologic disorders. In: McPhee SJ, et al. Current Medical Diagnosis & Treatment 2010. 50th ed. New York, N.Y.: The McGraw-Hill Companies; 2011. http://www.accessmedicine.com/content.aspx?aID=10083. Accessed March 2, 2011.

3- Costner MI, et al. Lupus-nonspecific skin disease. In: Wallace DJ, et al. Dubois' Lupus Erythematosus. 7th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.

4- Gibson LE (expert opinion). Mayo Clinic, Rochester, Minn. April 13, 2011.

5- Dean SM. Livedo reticularis and related disorders. Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine. 2011;2:179.

 


برچسب‌ها:
|+| نوشته شده توسط در ۱۳٩۱/۳/٥ و ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ  نظرات ()