ورزش و بتا بلوکرها

بیماری می گفت، اخیراً برای کاهش فشار خون از یک داروی فشار خون از گروه بتا بلوکرها استفاده می کند ولی زمانی که ورزش می کند ، ضربان قلب به بیش از 135 در دقیقه نمی رسد و می پرسد آیا این حالت طبیعی است؟


استفاده از بتابلوکرها betablocker سبب کند شدن سرعت ضربان قلب می شود و این امر از افزایش سرعت ضربان قلب جلوگیری می کند که به طور مشخص با ورزش دیده می شود. یعنی برای شخصی که ورزش می کند رسیدن سرعت ضربان قلب به میزان هدف، یعنی آن میزان ضربان قلب در دقیقه که با شدت مناسب باید به آن رسید امکان پذیر نیست . وقتی بتا بلوکر مصرف می شود، هر چقدر هم شدت انجام ورزش زیاد باشد، هرگز نمی توان به سرعت تپش هدف رسید.

راه مناسبی برای پیش بینی تاثیر بتا بلوکرها بر سرعت تپش قلب وجود ندارد. با انجام تست استرس ورزش می توان میزان پمپ کردن قلب را ضمن مصرف بتابلوکرها اندازه گرفت. در این آزمون میزان جریان خون ضمن انجام ورزش از طریق قلب اندازه گیری می شود . وقتی از بتا بلوکر استفاده می شود ، بدون توجه به شدت انجام ورزش، هرگز نمی توان به سرعت قلب هدف رسید.

همچنین می توان بر حسب مقداری که سرعت قلب در زمان استراحت با مصرف بتا بلوکر کاهش یافته است، باید کوشش کرد سرعت قلب هدف را پائین آورد. به عنوان مثال اگر سرعت قلب در زمان استراحت از 70 به 50 کاهش یافته باشد، سعی کنید کار را با سرعت هدف20 ضربان در دقیقه کمتر از آنچه عادت به انجام آن دارید، انجام دهید. البته این راه محاسبه سرعت قلب هدف تطبیق داده شده دقیق نیست و گاهی اوج سرعت قلب زمان ورزش بسیار بیشتر از سرعت قلب زمان استراحت تحت تاثیر قرار می گیرد. بهترین راه مشخص کردن سرعت قلب هدف تازه ضمن مصرف بتا بلوکره استفاده از تست استرس ورزش است.

 

منابع

1-    www.mayoclinic.com/health/calcium-supplements/ano1871

2-    دارو غذا نیست پیتر پریش ترجمه دکتر فرخ سیف بهزاد نشر دایره

 

 


برچسب‌ها:
|+| نوشته شده توسط در ۱۳٩۱/٤/۸ و ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ  نظرات ()