ارتباط میان صرع و MS

به نظر میرسد تشنجات صرعی در بیماران مبتلا به اسکلروز مولتیپل ، سه تا 6 برابر جمعیت عمومی است که دچار MS نیستند. 


علت بروز تشنج در افراد دچار اسکلروز مولتیپل به طور کامل مشخص نیست. در این افراد، تشنج به احتمال زیاد حاصل ضایعاتی است که در قشر مغز و ماده سفید مجاور وجود دارند. اما، ممکن است عوامل دیگری در این زمینه نقش داشته باشند به ویژه آنکه این نوع ضایعات بسیار شایع است و تشنج در اسکلروز مولتیپل غیر معمول است.

بروز تشنج پیش از شروع MS مشاهده شده است و احتمالاً نشانه شروع بالینی اسکلروز مولتیپل است و نیز در حملات حاد MS مشاهده شده است. در بعضی موارد ، به نظر می رسد تشنج ،تنها شناسه شعله وری MS باشد ولی اکثریت موارد تشنج بدون ارتباط با این موارد عود MS بروز می کند. در حال حاضر در مورد تشنج به عنوان نخستین و تنها شناسه MS توافق عام وجود ندارد.

منابع

  1. Marx JA, et al. Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice. 7th ed. Philadelphia, Pa.: Mosby Elsevier; 2010. http://www.mdconsult.com/books/about.do?about=true&eid=4-u1.0-B978-0-323-05472-0..X0001-1--TOP&isbn=978-0-323-05472-0&uniqId=230100505-57. Accessed April 20, 2012.
  2. Seizures. National Multiple Sclerosis Society. http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/what-we-know-about-ms/symptoms/seizures/index.aspx. Accessed April 20, 2012.
  3. Kelley BJ. Seizures in patients with multiple sclerosis: Epidemiology, pathophysiology and management. CNS Drugs. 2009;12:805.
  4. Pirko I (expert opinion). Mayo Clinic, Rochester, Minn. May 2, 2012.

 


برچسب‌ها: ms
|+| نوشته شده توسط در ۱۳٩۱/٧/٢ و ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ  نظرات ()