شناسه ها و نشانه های رفتار انفعالی- تهاجمی چیست؟

جواب

رفتار انفعالی تهاجمی passive – aggressive behavior یک الگوی بیان غیر مستقیم عواطف و احساسات منفی به جای بیان آشکار آنها است. در این حالت میان آنچه که مشخص منفعل- پرخاشگر می گوید و آنچه که انجام می دهد ارتباط بر قرار نیست . در شخص منفعل – پرخاشگر عواطف حقیقی و واقعی در اعمالش دیده می شود و در کلام قابل مشاهده نیست.

به عنوان مثال، ممکن است به نظر آید که شخص منفعل پرخاشجو با نظر دیگری موافق و شاید حتی مشتاق نظر فرد دیگر است. اما به جای انجام کار در جهت پیشبرد آن نظر ممکن است از طریق فراموش کردن نکات اصلی آن نظر یا دیر در جلسه حاضر  شدن، عذر خواهی کردن یا حتی انجام کار به  خلاف آن نظر ، خشم یا تنفر خود را ظاهر کند.


شناسه ها و نشانه های رفتار منفعل – پرخاشگر عبارتند از :

انزجار و مخالفت با تقاضاهای دیگران

شکایت از احساس بی ارزش دانسته شدن و فریب خوردن

دفع الوقت

لجاجت، کله شقی

نا کار آمدی

ضعف حافظه ( سهواللسان)

تر شرویی (عبوسی )

آغالش پذیری

باز خورد کلبی ( کنایه گویی ) و تند خویانه

با وجودی که رفتار انفعالی تهاجمی ممکن است از خاصه های بیماری های مختلف سلامت روان باشد ولی بیماری روانی تلقی نمی شود . در صورتی که رفتار انفعالی – تهاجمی در روابط یا فعالیت های روز مره اختلال ایجاد کند باید با درمانگری مشورت کرد که بتواند به تشخیص کمک کرده و بکوشد این رفتار را عوض کند.

و نیز نگاه کنید به :

اعتماد به نفس

انکار

تدبیر خشم

 


برچسب‌ها:
|+| نوشته شده توسط در ۱۳٩٢/٩/٢٦ و ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ  نظرات ()