جینکوبیلوبا

آیا مصرف جینکوبیلوبا از فراموشی پیشگیری می کند و در بیماران دچار آلزایمر عملکرد شناختی را بهبود می دهد؟


جینکوبیلوبا Ginkgo biloba، دارویی است که از برگ درخت جینکوبیلوبا به دست می‌آید وغالباً ادعا می‌شود مصرف آن به حافظه کمک می‌کند. اما به‌نظر می‌رسد احتمال پیشگیری از دست دادن حافظه که دراختلال خفیف شعور یا بیماری آلزایمر دیده می‌شود با مصرف جینکوبیلوبا وجود ندارد.
نتایج بررسی‌های کوچک اولیه بروز بهبودی‌های اندک را درعملکرد شعور با مصرف جینکو درسالمندان مبتلا به زوال عقل نشان داده است. اما نتایج یک بررسی در مقیاس وسیع که درشماره‌ دسامبر‌2009 نشریه‌ جامعه طبی آمریکا(JAMA) به‌چاپ رسید حاکی‌ از‌آن است که مدرکی مبنی‌بر پیشگیری از آهسته‌شدن سیر پیشرفت نشیب شناخت و از‌دست‌دادن حافظه با مصرف جینکو وجود ندارد. این موضوع هم درکسانی صادق بود که درابتدای بررسی دچار فرسایش خفیف شعور بودند وهم درکسانی صادق بود که درابتدای بررسی سالم بودند.
تنها با انجام یک بررسی نمی‌توان تصویر کاملی ازمنافع و مضار یک گیاه یا دارو به دست آورد. اما دراین مورد به نظر نمی‌رسد مصرف جینکوبیلوبا، امیدهای اولیه درمورد این دارو را به سرانجام رساند.

 

منابع

1- گیاهان معجزه ساز دکتر فرخ سیف بهزاد چاپ اول 1389 انتشارات تهران

2-Saper R. Clinical use of ginkgo biloba. http://www.uptodate.com/home.

3-Diamond BJ, et al. Ginkgo biloba. Psychiatric Clinics of North America, 2013;36:73.

4-Laws KR, et al. Is Ginkgo biloba a cognitive enhancer in healthy individuals? A meta-analysis. Human Psychopharmacology Clinical and Experimental. 2012;27:527.

5-Vella B, et al. Long-term use of standardised Ginkgo biloba extract for the prevention of Alzheimer’s disease (GuidAge): A randomized placebo-controlled trial. Lancet Neurology. 2012;11:851.

6-Amieva H, et al. Ginkgo biloba extract and long-term cognitive decline: A 20-year follow-up population-based study. PLOS One. 2013;8:e52755.

7-Lewis JE, et al. A double-blind, randomized clinical trial of dietary supplementation on cognitive and immune functioning in healthy older adults. BMC Complementary and Alternative and Medicine. 2014;14:43.

8-Kaschel R. Specific memory effects of Ginkgo biloba extract EGb 761 in middle-aged healthy volunteers. Phytomedicine. 2011;18:1202.

9-Yakoot M, et al. Effect of Memo, a natural formula combination, on mini-mental state examination scores in patients with mild cognitive impairment. Clinical Interventions in Aging. 2013;8:975.

 


برچسب‌ها:
|+| نوشته شده توسط در ۱۳٩۳/٤/۱٦ و ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ  نظرات ()