لطافت و نرمی پوست صورت

1-   می توان هفته یی یک مرتبه، بشره را با آب لیموترش رقیق شست.

2-   مقدار مساوی پودر بادام شیرین، کتیرا، صمغ عربی، آرد باقلا وایرسای تازه و سریشم را سائیده، الک کرده و در آب حل می کنند. به جای آب می توان از سفیده تخم مرغ استفاده کرد. محلول حاصل را مدت 15 دقیقه روی صورت می گذارند و سپس می شویند.

برای لطافت پوست می توان از مخلوط زیرهم استفاده کرد.

آرد جو و آرد باقلا ( از هر یک نصف قاشق چای خوری)

آرد عدس و نشاسته گندم( نصف قاشق چای خوری)

تخم خربزه ( دو قاشق چای خوری آرد شده)

زعفران ( به اندازه ای که مخلوط فوق رنگی شود)

مواردفوق را با هم مخلوط کرده و در آب هندوانه خیس کرده و شب به صورت می مالند و صبح با جوشانده گل بنفشه یا آب هندوانه یا آب کدوی تازه یا آب خربزه می شویند و بعد با آب نیم گرم صورت را صفا می دهند.

/ 0 نظر / 31 بازدید