موسیقی و آلزایمر

نتایج پژوهش‌های محدود در زمینه‌ی ‌بیماری آلزایمر و موسیقی حاکی از آن است که شنیدن نوای موسیقی به طرق مختلف برای افراد دچار آلزایمر سودمند است.

 به‌عنوان مثال، موسیقی
   • استرس رابرطرف می‌کند.
   •‌ از اضطراب و افسردگی می‌کاهد.
   • ازسرآسیمگی می‌کاهد.
استفاده از موسیقی با کاهش دادن اضطراب و سبک‌شدن خلق و ایجاد راهی برای ارتباط با فردی که دچار بیماری آلزایمر است و به‌ویژه برای آنهایی که به‌سختی ارتباط برقرار می‌کنند، برای مراقبان بیمار نیز سودمند است.
دراستفاده از موسیقی برای کمک به عزیزی که دچار بیماری آلزایمر است باید نکات زیر را در نظر داشت:
      •‌ توجه به اولویت‌های مورد نظر بیمار. باید دانست که بیمار از شنیدن چه‌نوع موسیقی لذت می‌برد؟ چه‌نوع موسیقی سبب زنده‌شدن خاطرات خوش گذشته‌ بیمار می‌شود؟ با پرسیدن ازخانواده و دوستان، درتهیه‌ فهرستی از ترانه‌ها یا آهنگ‌ها، باید از ایشان کمک گرفت.
     •‌ ثبات خلق. برای آرام‌کردن بیمار ضمن صرف غذا یا انجام اعمال بهداشتی بامدادی، باید از موسیقی یا ترانه‌یی استفاده کرد که آرامش‌بخش باشد. وقتی لازم است خلق بیمار تقویت شود، می‌توان از موسیقی تندتر استفاده کرد.
     پرهیز از تحریک بیش ازحد. ضمن شنیدن موسیقی، صداهای دیگر را خاموش کنید. تلویزیون را روشن‌نکنید. دررا ببندید. میزان صدای موسیقی را برحسب قدرت شنوایی بیمار تنظیم کنید. باید آن دسته موسیقی‌هایی را انتخاب کرد که جنبه‌‌ تجارتی نداشته باشند زیرا سبب اغتشاش فکر بیمار می‌شوند.
     تشویق به حرکت. به بیمار کمک کنید ضمن شنیدن موسیقی با دست روی میز بزند و یا با ضرب. پا را به زمین بکوبد. درصورت امکان باید با بیمار عزیز خود حرکات موزون انجام داد.
    توجه به عکس‌العمل بیمار. درصورتی که به‌نظر رسد بیمار از ترانه‌های خاصی لذت می‌برد، از این ترانه‌ها بیشتر استفاده شود، درصورتی که بیمار نسبت به ترانه‌یی،واکنش‌ منفی دارد، باید آهنگ‌ دیگری انتخاب شود.
باید به‌خاطر داشت که ممکن‌است موسیقی بر رفتار یا کیفیت زندگی بیمار تأثیری نداشته باشد و به هرحال لازم است پژوهش بیشتری درمورد موسیقی و آلزایمر انجام گردد.
 

منابع

  1. Chatterton W. The singer of the singing: Who sings individually to persons with dementia and what are the effects? American Journal of Alzheimer's Disease and Other Dementias. 2010;25:641.
  2. Ho S, et al. The effects of researcher-composed music at mealtime on agitation in nursing home residents with dementia. Archives of Psychiatric Nursing. 2011;25:e49.
  3. Wollen KA. Alzheimer's disease: The pros and cons of pharmaceutical, nutritional, botanical, and stimulatory therapies, with a discussion of treatment strategies from the perspective of patients and practitioners. Alternative Medicine Review: A Journal of Clinical Therapeutic. 2010;15:223.
  4. The effects of music therapy on reducing agitation in patients with Alzheimer's disease: A pre-post study. International Journal of Geriatric Psychiatry. 2010;25:1309.
  5. Simmons-Stern NR, et al. Music as a memory-enhancer in patients with Alzheimer's disease. Neuropsychologia. 2010;48:3164.
  6. Witzke J, et al. How sweet the sound: Research evidence for the use of music in Alzheimer's dementia. Journal of Gerontological Nursing. 2008;34:45.
  7. Sung HC, et al. Use of preferred music to decrease agitated behaviours in older people with dementia: A review of the literature. Journal of Clinical Nursing. 2005;9:1133.
  8. Music, art and Alzheimer's. Alzheimer's Association. http://www.alz.org/care/alzheimers-dementia-music-art-therapy.asp. Accessed July 16, 2012.
  9. Caregivers take note — Music as therapy. Alzheimer's Association. http://blog.alz.org/caregivers-take-note-music-as-therapy. Accessed July 16, 2012.

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید