نشانگان روی تخم نشستن: آیا بارداری سمپاتیک واقعی است

نشانگان روی تخم نشستن couvade syndrome، اصطلاحی است که برای شرح وضعیتی مورد استفاده است که طی آن مردی که از هر‌نظر سالم است و همسرش در انتظار نوزاد و باردار است، دچار نشانه‌های مرتبط با بارداری می‌شود.

درعین‌حال که نتایج بعضی پژوهش‌های انجام‌شده حاکی‌از آن است که سندرم تخم‌گذاشتن یا روی تخم‌ نشستن بارداری سمپاتیک(sympathetic pregnancy به فراوانی دیده می‌شود و شایع است، اما به‌عنوان کسالت یا بیماری روانی شناخته نشده‌است. برای مشخص‌شدن این مسأله که آیا سندرم روی تخم نشستن یک حالت جسمی با علل روانشناسیک است باید بررسی‌های بیشتر انجام شود.
نشانه‌های گزارش‌شده همراه سندرم روی تخم‌نشستن به‌مقدار زیاد متنوع است و به‌طور مشخص فقط در ثلث اول و سوم بارداری دیده می‌شود. نشانه‌های جسمانی این سندرم شامل است بر تهوع، سوزش سردل، شکم‌درد، نفخ، تغییرات اشتها، مشکلات تنفس، دندان‌درد، کرامپ‌‌های ساق‌پا، درد‌پشت و آغالش‌های ادراری یا تناسلی. نشانه‌های روانشناسیک که ممکن‌است با سندرم روی تخم نشستن مرتبط باشد عبارتند‌از تغییر در الگوی خواب، اضطراب، افسردگی، کاهش میل جنسی و بیقراری.
چه این نشانگان واقعی باشد وچه نباشد، آنچه یقین است آنکه پدر‌شدن برای نخستین بار برای مرد تحریک برانگیز،هیجان‌آورواسترس‌زااست.
در‌صورتی‌که همسر مردی باردار باشد، مرد باید برای تدبیر استرس اقداماتی انجام دهد و خود را برای پدرشدن آماده سازد. دراین مورد باید درکلاس‌های مخصوصی که دراین مورد وجود دارد شرکت کرد. از دوستان و خانواده نظر و کمک‌خواست. با شریک زندگی سخن گفت. چالش پیش رو را درک‌کرد و برای مقابله با آن برنامه‌ریزی نمود تا از مرحله‌ برزخی پدرشدن به سلامت گذشت.

و نیز نگاه کنید به :

رادیو گرافی در بارداری

بارداری و ماهی

بارداری و نرمش

خواب در بارداری

سیگار و بارداری

 

منابع

1- آنچه باید زنان باردار بدانند دکتر فرخ سیف بهزاد چاپ یازدهم 1382 انتشارات جانزاده

2- آناتومی بدن مرد دکتر فرخ سیف بهزاد چاپ دوم 1379 نشر  دایره

 3·  Brennan A, et al. A qualitative exploration of the couvade syndrome in expectant fathers. Journal of Reproductive and Infant Psychology. 2007;25:18.

4·  Brennan A, et al. A critical review of the couvade syndrome: The pregnant male. Journal of Reproductive and Infant Psychology. 2007;25:3.

 

/ 0 نظر / 23 بازدید