میگرن چشمی

اصطلاح میگرن چشمی ocular migrainie ممکن است اشتباه بر انگیز باشد. گاهی از این اصطلاح برای اشاره به دو حالت متفاوت استفاده می شود که یکی از آنها معمولاً مایه نگرانی نیست ولی دیگری ممکن است دارای عوارض جدی تر باشد.

گرفتاری دید با میگرن همراه اورا

در بعضی موارد، با میگرن چشمی، نوعی میگرن همراه با اورا شرح داده می شود که بر قدرت دید تاثیر دارد. اورا aura در میگرن شامل انواع احساسات است که غالباً شامل احساسات بینایی است ولی ممکن است احساس های دیگر از جمله کرختی را نیز در بر داشته باشد که پیش از میگرن یا همراه آن دیده می شود . گاهی ممکن است اورا بدون سر درد بروز نماید.

اورای میگرنی که بر قدرت دید تاثیر می گذارد شایع است. در این حالت مدت بروز نشانه های دیداری کوتاه است. اورای میگرنی که بر قدرت دید تاثیر می گذارد، هر دو چشم را مبتلا خواهد کرد وبیمار ممکن است نشانه های زیر را ببیند:

شرار یا فلاش های نورانی

الگوهای چپ اند قیچی یا زیگزاکی

لکه های کور

لکه ها یا ستاره های درخشان

این نشانه ها ممکن است به طور موقت در انجام بعضی فعالیت ها از جمله خواندن مطالب یا رانندگی اختلال ایجاد کند ول معمولاً جدی و وخیم تلقی نمی شوند.

میگرن شبکیه ای

گاهی از اصطلاح میگرن چشمی، به جای اصطلاح طبی " میگرن شبکیه ای " retinal migraineاستفاده می شود. میگرن شبکیه ای ، بیماری نادری است و در افرادی دیده می شود که دارای سایر نشانه ها ی میگرن هم هستند. میگرن شبکیه ای به صورت حمله های مکرر و کوتاه مدت کاهش دید یا کوری بروز می کند و ممکن است پیش از سر درد یا همراه آن موجود باشد.

میگرن شبکیه ای، به خلاف میگرن همراه اورا که بر قدرت دید تاثیر دارد، فقط یک چشم را گرفتار می کند. اما در بسیاری موارد از دست دادن دید در یک چشم با میگرن ارتباطی ندارد و معمولاً به علت سایر بیمار یهای جدی تر ایجاد می شود. بنابر این، در صورت تجربه از دست داد ندید یک چشم ، باید بلافاصله به چشم پزشک رجوع نمود.

و نیزنگاه کنید به :

میگرن همراه اورا

سر دردهای مزمن روزانه

 

/ 0 نظر / 177 بازدید