آیا تماس با ذرات میکربی در دوران کودکی به پیشگیری از آسم کمک می کند؟

به نظر می آید کودکانی که در مناطق روستائی و اطراف حیوانات و در خانواده های بزرگ تر زندگی می کنند نسبت به سایر کودکان کمتر دچار آسم می شوند. طبق فرضیه بهداشت Hygiene hypothesis این امر به علت افزایش تماس با ویروس ها، باکتری ها یا انگل های خاص است.

در فرضیه بهداشت مطرح شده است که تماس با اجرام و بعضی عفونت ها به رشد دستگاه ایمنی کمک می کند. این تماس به بدن می آموزد تا میان مواد بی ضرر و مواد مضری که سبب شعله وری آسم می شوند، فرق قایل شود. از جنبه نظری، تماس با بعضی اجرام (جمع جرم به معنای ذره) به دستگاه ایمنی می آموزد تا از خود، بیش از حد واکنش نکند.

اما پیشگیری از آسم کاری ساده مانند پرهیز از صابون آنتی باکتریال، داشتن خانواده بزرگ یا صرف وقت در مزرعه نیست. از طرف دیگر میکرب های بسیاری مانند ویروس سین سیتیال تنفسی Respiratory syncytial Virus ( با کوته نوشت RSV) وجود دارند که به جای پیشگیری سبب ایجاد آسم می شوند. افزون بر این، عفونت هایی که ممکن است به پیشگیری از آسم کمک کنند خود سبب بروز بسیاری از مشکلات بهداشتی می شوند. نوع جرم نیز، تنها عاملی نیست که در این زمینه نقش بازی می کند. به نظر می رسد وخامت عفونت و نیز زمان بروز عفونت در دوره کودکی نیز در این زمینه با اهمیت است.

برای درک صحیح نحوه تماس با جرم در کودکی در کمک به پیشگیری از آسم انجام پژوهش های بیشتر ضروری است. آنچه می دانیم آن است که در کودکان دچار اسم، تماس با اجرام بیش از آنکه خوب باشد مضر است.

 

منابع

  1. Adkinson M, et al. Middleton's Allergy: Principles and Practice. 7th ed. Philadelphia, Pa.: Mosby; 2008. http://www.mdconsult.com/books/page.do?eid=4-u1.0-B978-0-323-05659-5..00043-7--cesec2&isbn=978-0-323-05659-5&sid=1409636329&uniqId=403155904-3#4-u1.0-B978-0-323-05659-5..00043-7--cesec2. Accessed Feb. 18, 2013.
  2. Carey WD, et al. Cleveland Clinic: Current Clinical Medicine. 2nd ed. Philadelphia, Pa.: Saunders Elsevier; 2010. http://www.mdconsult.com/books/page.do?eid=4-u1.0-B978-1-4160-6643-9..00001-1--s0020&isbn=978-1-4160-6643-9&sid=1409644972&uniqId=403155904-5#4-u1.0-B978-1-4160-6643-9..00001-1--s0030. Accessed Feb. 18, 2013.
  3. Holt PG, et al. 99th Dahlem Conference on Infection, Inflammation and Chronic Inflammatory Disorders: The role of infections in allergy - Atopic asthma as a paradigm. Clinical and Experimental Immunology. 2010;160:22.
  4. Brooks C, et al. The hygiene hypothesis in allergy and asthma: An update. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology. 2013;13:70.
  5. Platts-Mills TAE, et al. Increasing prevalence of asthma and allergic rhinitis. http://www.uptodate.com/home. Accessed Feb. 18, 2013.

 

و نیز نگاه کنید به:

آیا با افزایش سن، آسم فرزندم بهبود خواهد یافت؟

آسم در کودکان زیر 5 سال

چگونه می توان به کودک کمک کرد تا از عوامل شعله ور کننده آسم دوری کند؟

 

/ 0 نظر / 29 بازدید