به من گفته اند دچار " تغییرات دژنراتیو مهره ها هستم . آیا به این معنا ا

بله. جمله" تغییرات دژنراتیو در فقرات، به استئو آرتریت مهره ها اشاره دارد. استئوآرتریت فراوان ترین شکل آرتریت است. پزشکان این بیماری را آرتریت دژنراتیو degenerative arthritis یا بیماری دژنراتیو مفصل می نامند. استئو آرتریت در ستون مهره ها بیشتر در گردن و کمر دیده می شود.

در استئو آرتریت فقرات، فضاهای میان مهره ها باریک تر می شود. غالباً خارهای استخوانی شکل می گیرد. وقتی سطح استخوان ها به هم مالیده می شود، مفاصل مهره ها و نواحی اطراف غضروف ملتهب و دردناک می شوند. به تدریج ستون مهره ها سفت می شود و در نتیجه استئو آرتریت آغاز شده است.

در صورت وجود استئوآرتریت، پزشک یک برنامه درمان تدبیر درد طرح ریزی خواهد کرد که شامل نرمش ، دارو و اقداماتی برای حفاظت از مفاصل است. همچنین بیمار باید به روماتولوژیست، فیزیکال تراپیست و جراح ارتوپد مراجعه نماید.

و نیز نگاه کنید به :

گلوکوزامین و قند خون

استئوآرتریت

کرم های آرتریت

مصرف اوپیوئیدها در سالمندان

 

/ 0 نظر / 57 بازدید