آلرژی و پروبیوتیک ها

در این حالت سد میان لوله روده و باقی بدن هم گسسته می شود و این امر سبب می شود بسیاری از مواد آلرژی زا وارد جریان خون شوند. این حالت، به نوبه خود سبب تحریک واکنش آلرژیک توسط دستگاه ایمنی می شود.

عدم تعادل فلور روده در افراد مبتلا به آلرژی شایع است . برای طبیعی شدن فلور روده ، لازم است تعادل فلور روده طبیعی شود و این کار با استفاده روزانه از پروبیوتیک انجام گردد یا می توان از باکتری های دوست در شرایط سلامت در روده ها ساکن شوند. عوامل کلیدی در این مورد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و بیفید و باکتر هستند ولی در انتخاب سویه های مناسب باید مراقب بود و احتیاط کرد . برای آنکه پروبیوتیک موثر باشد، مکمل پروبیوتیک را باید خشک و فریز کرد و این مکمل فقط باید حاوی سویه های گونه اعلام شده و مناسب بوده و غلظت باکتری های دوست باید حدود یک بیلیون جزء در گرم باشد و در یخچال نگاهداری شود.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید