پسر 4 ساله ام نسبت به بادام زمینی و تخم مرغ آلرژی دارد. آیا امکان دارد با افزایش

هشت خوراکی، عامل شعله وری 90 درصد موارد آلرژی های غذایی به شمار می روند. بادام زمینی و  تخم مرغ، دو مورد از این خوراکی ها هستند و باقی این خوراکی ها عبارتند از شیر، ماهی، جانوران صدف دار، مغز آجیل ها، سویا و گندم.

از نظر آماری، به احتمال زیاد، با افزایش سن،فرزندتان در بزرگسالی خواهد توانست با اطمینان تخم مرغ بخورد. معمولاً با رشد کودک، آلرژی شیر و تخمه مرغ نیز از بین خواهد رفت. متاسفانه، احتمال آنکه با افزایش سن، آلرژی بادام زمینی فرزندتان از بین برود بسیار کم است. در سن دبستان، فقط در 20 درصد کودکان ، این آلرژی از بین می رود. در بزرگسالان، مصرف بادام زمینی ، علت رایج واکنش های آلرژیک است. در صورتی که بدن کودک بتواند از تولید یک پروتئین به نام ایمونوگلبولینE (IgE) جلوگیری کند، آلرژی های غذایی اش از بین خواهد رفت. این پروتئین به وسیله دستگاه ایمنی وقتی آزاد می شود که این دستگاه، ماده غذایی را به خطا شناسایی کند و مثلاً بادام زمینی و تخم مرغ را ماده ای مضر بداند. فرونشانی IgE، کلید پیدایش تحمل نسبت به غذاهایی است که قبلاً سبب بروز واکنش آلرژیک می شدند.

عوامل دیگری هم بر احتمال از بین رفتن آلرژی در فرزندتان تاثیر دارد. این عوامل عبارتند از وخامت واکنش ها، تعداد غذاهایی که سبب آلرژی می شوند و سن کودک در زمان بروز نخستین واکنش.

و نیز نگاه کنید به :

حساسیت و عدم تحمل غذایی

آلرژی غذایی

تدبیر آلرژی های غذایی

آلرژی های غذایی و آسم

شناسایی  و درمان آنافیلاکسی وقتی آلرژی غذایی موجود است.

درک برچسب های غذایی برای پرهیز از واکنش های آلرژیک


/ 0 نظر / 25 بازدید