نگرانی در مورد آواندیا

اگر به تازگی مصرف داروی آواندیا را آغاز کرده اید و یا در نظر دارید، این دارو را مصرف کنید باید بدانید که اخبار مربوط به محدودیت مصرف آواندیا بیشتر شده است و به این جهت باید هر چه زودتر با پزشک خود این مساله را مطرح کرده و از راهکار بهتری با مشارکت پزشک استفاده کنید. از ماه نوامبر 2011 دیگر آوندیا برای فروش درداروخانه های آمریکا موجود نیست.

آواندیا از دسته داروهای تیازولیدین دیون thiazolidinedione است ویکی از چند داروی خوراکی است که برای کنترل قند خون در بیماران دیابتی طرح ریزی شده است. مصرف آواندیا از مقدار قند خون می کاهد و این کار را از طریق حساس کردن بافتها نسبت به انسولین انجام می دهد و انسولین نیز کار تنظیم جذب قند در یاخته ها را بر عهده دارد. مصرف آواندیا با خطرات جدی از جمله افزایش احتمال بروز قلب ارتباط دارد و این احتمال، نگرانی اولیه سازمان غذا و داروی آمریکااست.

البته در صورتی که هر یک از حالات زیر وجود داشته باشد، باز هم و با وجود محدودیت های ذکر شده ، می توان از این دارو استفاده کرد:

        • اگر از پیش این دارو را مصرف می کنید و مشخص شده باشد که منافع مصرف این  دارو به مضار بالقوه قلب و عروق آن می چربد.

       • اگر نمی توانید قندخون خود را با داروهای دیگر کنترل کنید و پزشک تشخیص داده است که منافع مصرف آواند یا بر مضار بالقوه قلب و عروق آن می چربد.

دراین حالات، ضرورت دارد، پزشک یک رونوشت از راهنمای داروی آواندیا در اختیارتان بگذارد و آن را با هم مرور کنید. همچنین سازمان FDA ملزم ساخته است تا بیمار و پزشکش در یک برنامه موسوم به " برنامه دسترسی به داروی آواندیا" شرکت کنند تا طبیب بتواند این دارو را تجویز کند و بیمار بتواند دارو را دریافت دارد. بعد از 18 نوامبر 2011 دیگر هیچ کس نمی تواند آواندیا را از داروخانه ها دریافت کند و دارو توسط داروخانه هایی که در این برنامه شرکت کرده اند با پست برای بیمار ارسال می شود.

در صورتی آواندیا بخشی از برنامه درمانی دیابت باشد، بیمار باید دارو را آنچنانکه تجویزشده است مصرف نماید تا زمانی که بتواند فرصتی برای گفتگو با پزشک بیاید. با وجودی که افزایش احتمال حمله قلبی چیزی نیست که بی اهمیت گرفته شود ولی این خطر را نباید اورژانس تلقی کرد. خطر قطع مصرف داروی دیابت خود قوی تر است.

و نیز نگاه کنید به:

درمان دیابت

درمان فشرده با انسولین

دیابت

منابع

  1. Castro RM (expert opinion). Mayo Clinic, Rochester, Minn. April 8, 2013.
  2. FDA drug safety communication: Update to ongoing safety review of Actos (pioglitazone) and increased risk of bladder cancer. Food and Drug Administration. http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm259150.htm.
  3. FDA drug safety communication: Reminder to healthcare providers and patients to enroll in the Avandia-Rosiglitazone Medicines Access Program. Food and Drug Administration. http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm277629.htm.
  4. Pioglitazone hydrochloride. Food and Drug Administration. http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/ucm183120.htm. Cariou B, et al. Thiazolidinediones and PPARy agonists: Time for a reassessment. Trends in Endocrinology & Metabolism. 2012;23:205.
  5. Ferrara A, et al. Cohort study of pioglitazone and cancer incidence in patients with diabetes. Diabetes Care. 2011;34:923.
  6. What I need to know about diabetes medicines: Insert J. National Diabetes Information Clearinghouse. http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/pubs/medicines_ez/insert_J.aspx.
  7. Medical societies respond to the FDA's safety announcement on the use of the diabetes medication Actos (pioglitazone). American Diabetes Association. http://www.diabetes.org/for-media/2011/medical-societies-respond-to-pioglitazone.html.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید