گلوکوزامین و قند خون

حتی با وجودی که گلوکوزامین از نظر تکنیکی یک نوع قند است ولی به نظر نمی رسد بر میزان گلوکز خون یا حساسیت به انسولین تاثیر داشته باشد. نتایج پژوهش اولیه حاکی از آن بود که ممکن است مصرف گلوکوزامین سبب بدتر شدن مقاومت به انسولین شده و در افزایش قند خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 تاثیر گذارد. اما نتایج بررسی های بعدی این یافته ها رد کرد.

گلوکوزامین glucosamine یکی از معروف ترین مکمل های غذایی است که در سراسر جهان به فروش می رسد ولی نتایج به دست آمده از بررسی در مورد قدرت کاهش درد استئوآرتریت با مصرف این دارو متناقض است. در عین حال که به نظر نمی آید مصرف این مکمل بر میزان گلوکز یا حساسیت انسولین تاثیر داشته باشد ولی مصرف همزمان این مکمل با سایر داروها از جمله وارفارین مشکل آفرین است.

 

و نیز نگاه کنید به:

استئو آرتریت

کرم های آرتریت

تغییرات دژنراتیو در مهره ها

مصرف اوپیوها در سالمندان

       

/ 0 نظر / 149 بازدید