آلرژی سولفا

من به آلرژی سولفا SULFAALLERGY  دچارم. چگونه می توان فهمید دارویی حاوی سولفا است؟ آیا فقط باید از دارو هایی پرهیز کرد که در نام اجزای آن پیشوند سول Sul یاسولفا sulfa وجود دارد ؟

جواب:

در صورت وجود آلرژی سولفا ،فقط پرهیز از داروهایی که پیشوند sul یا حتی سولفا دارند راه حل خوبی نیست.

اصطلاح " آلرژی سولفا" sulf allergy در بسیاری از موارد برای شرح یک واکنش ناگوار دارویی به دنبال استفاده از آنتی بیوتیک حاوی سولفو نامید sulfonamide به کار می رود. نام ژنریک یا نام تجارتی داروهای دارای سولفو نامید ممکن است با " سول " یا " سولفا" آغاز نشود . نمونه آنتی بیوتیک های حاوی سولفونامید عبارتند از :

    • سولفا متوکسازول sulfamethaoxazle

    • تریمتو پرین – سولفا متوکسازول Trimethoprim- sulfamethoxazole

    • اریترومایسین – سولفیزوکسازول

Erythromycin- sulfisoxazole

دو داروی زیر با سولفونامیدها ارتباط نزدیکی دارند .و افراد دچار آلرژی سولفونامید باید از آن پرهیز کنند:

    • سولفاسالازین sulfasalazine که در درمان بیماری کرون ، کولیت اولسرو و آرتریت روماتوئید مصرف می شود.

    • داپسون dapsone که در درمان جذام ، درماتیت و بعضی انواع پنومونی مورد استفاده است.

همچنین ، تعداد دیگری از داروهای مرتبط با سولفونامید مورد استفاده اند. با وجودی که مصرف داروهای ذکر شده در زیر، مطمئن است ولی در صورت وجود آلرژی سولفا ابتدا باید نظر پزشک را جویا شد. نمونه مثال این داروها بسیار زیاد است و در زیر چند نمونه ذکر می شود:

    • بعضی داروهای مدر مانند فوروز ماید (furosemide (Lasix و هیدروکلروتیازید

    • داروهای بیماری قند مانند گلیبو راید glyburide و گلیریرید glimepride

    • بعضی داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی مانند سله کوکسیب

    • سوماتریپتان ، داروی میگرن

در صورت گرفتاری به HIV/AIDS ، ممکن است نسبت به سولفونامیدها یا داروهای مشابه سولفو نامید حساسیت بیشتری وجود داشته باشد . احتمال آن وجود ندارد که سولفیت ها و سولفات های مورد استفاده برای حفاظت از غذا در افراد دچار آلرژی سولفا سبب بروز آثار ناگوار شوند.

 

/ 0 نظر / 70 بازدید