لزوم استفاده از مکمل های غذایی

هر روز در داروخانه ها و فروشگاه های لوازم بهداشتی و حتی گاهی در بقالی ها به بسته بندی هایی به عنوان مکمل بر می خوریم. این مکمل ها که عنوان تغذیه ای را نیز بر دوش می کشند از کشورهای مختلف اجازه ورود به کشور یافته اند و چون به عنوان دارو وارد نشده اند کنترل چندانی بر آنها اعمال نمی شود. هنگامی که مدام از رژیمی کاملاً متعادل شامل میوه های تازه، سبزی ، غلات و بعضی پروتئین های حیوانی استفاده شود، مصرف مکمل تغذیه ای ضرورتی ندارد. اما وقتی امکان استفاده از غذاهای مناسب وجود ندارد و از غذای آماده، بیات و فریزر مانده استفاده می شود آنگاه است که استفاده از مکمل هایی ضرورت خواهد یافت که دارای چند عامل تغذیه ای هستند استفاده از این مکمل ها در دوران بارداری و زمان بیماری، آسیب ها و استرس شدید یا تلاش شدید جسمانی ضروری است.  

/ 0 نظر / 6 بازدید