بارداری و داروهای آلرژی

گاهی در دوران بارداری مصرف داروهای آلرژی توصیه می‌شود. اما پیش‌از آنکه خانم باردار هر‌نوع دارویی را مصرف کند، نکته‌ مهم آن است که وخامت نشانه‌ها را نسبت‌به‌ بروز خطرات احتمالی برای نوزاد بسنجد.

 به‌عنوان‌مثال، لوراتادین loratadine از داروهای آنتی‌هیستامین است و در‌گروه B قرار‌می‌گیرد، یعنی نتایج بررسی‌های حیوانی هیچ‌نوع خطری را برای کودک نازاده‌یی نشان نداده است که مادرش ازاین دارو استفاده کرده است. باوجودی که درمورد ایمنی مصرف داروها در دوران بارداری، هیچ‌نوع تضمینی وجود ندارد،
 اما وقتی لازم است در دوران بارداری، دارویی مصرف شود، این دسته داروها، بهترین گزینه خواهند بود.

درصورت درگیری با نشانه‌ها آلرژی، انجام موارد زیر کمک می‌کند:

پرهیز از عوامل شعله‌ور‌کننده. مقدار تماس با هرچیزی که سبب شعله‌وری نشانه‌ها آلرژی می‌شود باید محدود گردد.
•  استفاده از افشانه‌نمکی بینی. استفاده از افشانه‌ نمکی بینی به‌تسکین خشکی‌بینی، خونروی و احتقان کمک می‌کند. در‌صورت لزوم باید بارها از اسپری استفاده کرد.
شستشوی حفره‌‌ بینی با ظرف نتی. آفتابه نتی neti pot دربسیاری از داروخانه‌ها موجود ‌است. یک یا دو بار در روز، ظرف نتی را ازمحلول نمکی بینی پرکنید. سپس سر را خم کرده و روی دستشویی نگاه دارید. نوک لوله‌ نتی را واردمنخرین (سوراخ بینی) بالایی کرده و به‌آرامی محلول‌نمکی را درون آن بریزید. ضمن جاری شدن، محلول نمکی درحفره‌ی بینی جریان یافته و از سوراخ پایینی خارج خواهد شد. این کار را درسمت دیگر نیز انجام دهید. درصورتی‌که کسی بخواهد محلول نمکی را خود درست کند باید ازآب مقطر استریل که قبلاً جوشیده و خنک شده‌است و یا ازصافی با اندازه‌ی تخلخل‌1 میکرون یا کوچکتر رد شده‌است، این کار را انجام دهد. بعد‌از هر‌بار استفاده  باید ظرف نتی‌را با آب مقطر استریل که قبلاً جوشیده و خنک شده‌است شست. ظرف نتی شسته شده باید درهوای خشک نگاهداری شود.
استفاده از فعالیت‌ جسمی دربرنامه روزانه. نرمش سبب کاهش التهاب بینی می‌شود.
استفاده شبانه از نوار بینی. برای بازبودن راهگذرهای بینی ضمن خوابیدن می‌توان از نوارهای چسب‌دار بینی استفاده کرد.
درصورتی‌که با انجام این اقدامات، نشانه‌های آلرژی برطرف نشد، باید به خاطر داشت که داروهای آلرژی در دوران بارداری دارای محدودیت مصرف می‌باشند. برای انتخاب مطمئن‌ترین دارو از پزشک خود باید نظر خواست.

 

منابع

1- آنچه باید زنان باردار بدانند دکتر فرخ سیف بهزاد چاپ یازدهم 1382 انتشارات جانزاده

   2-Schatz M. Recognition and management of allergic disease during pregnancy. http://www.uptodate.com/home/index.html.

   3-Garavello W, et al. Nasal lavage in pregnant women with seasonal allergic rhinitis: A randomized study. International Archives of Allergy and Immunology. 2010;151:137.

     4-Schwarz EB, et al. Risk of hypospadias in offspring of women using loratadine during pregnancy: A systematic review and meta-analysis. Drug Safety. 2008;31:775.

   5-Briggs GG, et al. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 9th ed. Philadelphia, Pa.: Wolters Kluwer Health Lippincott Williams & Wilkins; 2011:850.

     6-Naegleria FAQs. Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/parasites/naegleria/faqs.html..

   7-Harms RW (expert opinion). Mayo Clinic, Rochester, Minn. Dec.   6, 2011.

/ 0 نظر / 24 بازدید