نمک دریا و نمک آشپزخانه

به رغم آنکه غالباً گفته می شود نمک دریا طبیعی تر و سالم تر از نمک آشپز خانه است ولی در واقع ارزش تغذیه ای پایه هر دو نمک یکسان است. مهم ترین اختلاف میان نمک دریا و نمک آشپزخانه در طعم، بافت و جریان پردازش آنها است.

نمک دریا از طریق تبخیر آب اقیانوس یا دریاچه های آب شور و معمولاً با پردازش اندک حاصل می شود. بر حسب منبع آب مورد استفاده، نمک حاصل دارای رگه هایی از عناصر ومواد معدنی است. وجود مواد معدنی طعم و رنگ نمک دریا را تغییر می دهند ونیز سبب بروز زبری آن می گردند.

نمک آشپزخانه به طور مشخص از رسوبات نمک در زیر زمین حاصل می شود. جریان پردازش این نوع نمک سنگین است تا مواد معدنی آن حذف شود. به بسیاری از انواع نمک آشپزخانه " ید" می افزایند که ماده مغذی ضروری برای کمک به حفظ کار سالم تیروئید است.

بر حسب وزن، نمک دریا و نمک آشپزخانه دارای مقدار مساوی سدیم هستند.

بدون توجه به نوع نمکی که ترجیح می دهید. باید مصرف نمک را به کمتر از 2300 میلی گرم در روز کاهش دهید و این مقدار در صورت وجود موارد زیر باید به 1600 میلی گرم کاهش یابد.

• 51 سال یا بیشتر

• سیاهپوست

• وجود فشار خون، دیابت یا بیماری مزمن کلیه

 

منابع

  1. Most Americans don't understand health effects of wine and sea salt, survey finds. American Heart Association. http://newsroom.heart.org/news/1316.
  2. Drake SL, et al. Comparison of salty taste and time intensity of sea and land salts from around the world. Journal of Sensory Studies. 2011;26:25.
  3. Dietary Guidelines for Americans, 2010. U.S. Department of Health and Human Services. http://www.cnpp.usda.gov/DGAs2010-PolicyDocument.htm.
  4. Duyff RL. American Dietetic Association Complete Food and Nutrition Guide. 4th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons; 2012:158.
  5. Is sea salt better for me than table salt? Academy of Nutrition and Dietetics.http://www.eatright.org/Public/content.aspx?id=6442458911&terms=seasalt.

 

/ 0 نظر / 23 بازدید