گزش پشه و خارش

فصل تابستان است وپشه ها فراوان، در صورتی که پشه ها نیش تان می زنند و جای نیش زدن پشه خارش دارد، محل را نخارانید، به جای خاراندن که گاه سبب خراشیده شدن پوست می شود می توان از لوسیون کالامین Calamine lotion یا کرم هیدروکورتیزون hydrocortisone چند بار در روز استفاده کرد تا خارش از بین برود. می توان از جوش شیرین یا موادنرم کننده گوشت به نسبت مساوی با آب استفاده کرد ضمن آنکه کیسه یخ با یخ خورد شده نیز خارش را از بین می برد.

و نیز نگاه کنید به :

گزش پشه

کهیر وآنژیوادم

/ 0 نظر / 25 بازدید