والک

والک از گیاهان خود روی بهاره و کوهی است. مصرف این گیاه به صورت خام یا والک پلو در پیشگیری از سفید شدن مو مؤثر است. همچنین می توان از قرار دادن له شده والک روی سر به مدت 20 دقیقه استفاده کرد.

/ 0 نظر / 35 بازدید