آلرژی منی

جواب: در موارد نادر، افرادی شناخته شده اند که نسبت به پروتئین های موجود در منی شوهر دارای واکنش های اۀرژیک هستند (آۀرژی منی) . بر اساس اصطلاحات طبی، آلرژی منی را افزایش حساسیت نسبت به پلاسمای منی می دانند. آلرژی منی علت مستقیم ناباروری به شمار نمی آید . اما استفاده از کاندوم که یکی از مؤثر ترین راه ها برای پیشگیری از واکنش آلرژیک است از بارداری نیز پیشگیری می کند.

شناسه ها و نشانه های آلرژی منی Semen allergyعبارتند از قرمزی، سوزش و تورم پوست در محل تماس با منی که معمولاً در  منطقه خارجی تناسلی است. تعداد اندکی از افراد ممکن است دارای عکس العمل سیستمی شامل کهیر، خارش و دشواری تنفس باشند . در صورت وجود این شناسه ها و نشانه ها، باید به پزشک مراجعه کرد. پزشک می تواند به تعیین وجودآلرژی منی کمک کند. گاهی انجام آزمون آلرژی در این موارد ضروری است.

در صورتی که حساسیت نسبت به منی شدید باشد، باز هم امکان بارداری از طریق تلقیح مصنوعی با استفاده از اسپرم شسته شده و عاری از پروتئین منی که سبب پیشگیری از واکنش می شود امکان پذیر است.

 

/ 0 نظر / 36 بازدید