نشانه های کم کاری تیروئید

تیروئید کم کار ( هیپوتیروئیدیسم ) معمولاً با بیماری چشم همراه نیست . اما در موارد شدید ، ممکن است هیپوتیروئیدیسم سبب بروز تورم در اطراف چشم و ریزش مو در بخش بیرونی ابرو شود.

در مواردی معدود، در یک بیماری چشم موسوم به افتالموپاتی گریوز Graves ophthal mopathy ممکن است مشکل چشم ایجاد شود اگر پس از درمان بیماری گریوز که شایع ترین شکل پرکاری تیروئید است ، حالت کم کاری تیروئید ایجاد شود. افتالموپاتی گریوز سبب ناراحتی چشم، بیرون زدن کره چشم و تغییرات دید می شود.

و نیز نگاه کنید به :

ناباروری

آب آوردن آبشامه قلب

 

منبع

  1. Nippoldt TB (expert opinion). Mayo Clinic, Rochester, Minn. Aug. 9, 2013.
  2. Graves' disease. American Thyroid Association. http://www.thyroid.org/what-is-graves-disease/. Accessed Aug. 8, 2013.
  3. Longo DL, et al. Harrison's Online. 18th ed. New York, N.Y.: The McGraw-Hill Companies; 2012. http://www.accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=4. Accessed Aug. 8, 2013
  4. Surks MI. Clinical manifestations of hypothyroidism. http://www.uptodate.com/home. Accessed Aug. 8, 2013.

 

/ 0 نظر / 23 بازدید