موسیر

مصرف موسیر چه به صورت ترشی وچه همراه ماست از سفید شدن

موجلوگیری می نماید و به سیاه ماندن موها کمک می کند.

/ 0 نظر / 22 بازدید