سبزی یا آب سبزی

برای افزودن بر مقدار سبزی مصرفی در جیره غذایی، استفاده از آب سبزی آسان ترین راه است ولی نباید مرتباً از آب سبزی به جای سبزی استفاده کرد.

بر حسب سن، جنس و میزان فعالیت جسمی هر انسان بزرگسال باید حداقل سه پرس سبزی در روز مصرف کند. استفاده از هر نوع سبزی قابل قبول است چه خام باشد، چه پخته و چه تازه باشد و چه فریز یا کنسرو شده. استفاده از آب سبزی نیز قابل قبول است. اما باید آب سبزی 100 درصد خالص و فاقد نمک باشد.

در عین حال که آب سبزی سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی است ولی از نظر فیبر نسبت به سبزی کامل فقیر است ونیز نسبت به سبزی کامل، معده را پر نمی کند. اگر فیبر کافی در جیره غذایی موجود باشد، احتمال یبوست، بالا رفتن کلسترل، افزایش قند خون و افزایش وزن کاهش می یابد.

منابع

1-What foods are in the vegetable group? U.S. Department of Agriculture. http://www.choosemyplate.gov/food-groups/vegetables.html.

2-Dietary Guidelines for Americans, 2010. U.S. Department of Health and Human Services. http://www.cnpp.usda.gov/DGAs2010-PolicyDocument.htm.

3-USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 24. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. http://ndb.nal.usda.gov.

4-Anderson JW, et al. Health benefits of dietary fiber. Nutrition Reviews. 2009;67:188.

5-Zeratsky KA (expert opinion). Mayo Clinic, Rochester, Minn. March 6, 2012.


/ 0 نظر / 26 بازدید