کورکومین

درحال‌حاضر، اسناد کافی در زمینه‌‌ی توصیه کورکومین Curcumin برای پیشگیری یا درمان سرطان وجود ندارد ولی پژوهش دراین باب درجریان است.
کورکومین، ماده‌یی است که در زردچوبه وجود دارد و ازمدتها پیش درطب آسیایی برای درمان انواع بیماری‌ها به کار می‌رود. درحال حاضر نتایج بعضی پژوهش‌ها حاکی از آن است که مصرف کورکومین به پیشگیری یا درمان سرطان کمک می‌کند.
تصور می‌شود کورکومین دارای خواص آنتی‌اکسیدانی است، یعنی سبب کاهش ورم والتهاب می‌شود. ازآنجا که به نظر می‌رسد التهاب در سرطان نقش دارد، از زردچوبه در تحقیقات مربوط به درمان سرطان استفاده شده است.
نتایج پژوهش‌های انجام شده درآزمایشگاه و روی حیوانات حاکی ازآن است که مصرف کورکومین از سرطان پیشگیری می‌‌کند، ازسرعت انتشار سرطان می‌کاهد، تأثیر شیمی‌درمانی را می‌افزاید و یاخته‌ها‌ی سالم را ازصدمه در درمان با اشعه محفوظ می‌دارد. ازکورکومین در بررسی بسیاری از انواع سرطان‌ها استفاده شده است.
بررسی‌های کورکومین درانسان هنوز درمراحل آغازین است. درحال‌حاضر کارآزمایی‌های بالینی روی کورکومین درحال انجام است تا به‌وسیله‌ی این ماده‌ی مؤثر زردچوبه راهی برای پیشگیری از سرطان در افراد مبتلا به حالات پیش‌سرطانی یا به‌عنوان داروی درمان سرطان و یا به‌عنوان دارویی برای شناسه‌ها ونشانه‌های ایجاد شده در  اثر سرطان بیابند.
پژوهش‌درحال انجام است و مدارک کافی برای توصیه‌ی کورکومین درحال‌حاضر وجود ندارد. مثل همیشه، پیش‌از مصرف مکمل‌های گیاهی باید نظر پزشک را خواستار شد.

و نیز نگاه کنید به:

روش های درمان سرطان در طب مکمل

ویتامین Cبا دوز بالا

درمان با حیوانات

تمرین های دل آگاهی

 

منابع

1- Srivastava RM, et al. Immunomodulatory and therapeutic activity of curcumin. International Immunopharmacology. 2011;11:331.

2- Goel A, et al. Curcumin, the golden spice from Indian saffron, is a chemosensitizer and radiosensitizer for tumors and chemoprotector and radioprotector for normal organs. Nutrition and Cancer. 2010;7:919.

3-Found 34 studies with search of: Curcumin and cancer. ClinicalTrials.gov. http://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?term=curcumin+AND+cancer.

4-Turmeric. Natural Medicines Comprehensive Database. http://www.naturaldatabase.com.

/ 0 نظر / 30 بازدید