انجیر

شستشوی سر با جوشانده ی برگ انجیر در ریزش مو نافع است. به این منظور مقداری در حدود 2یا 3 برگ را در نیم لیتر آب می جوشانند و کمی از محلول حاصل را روی سر مالش می دهند به طوری کهر وی پوست سایر نقاط بدن نریزد.

از شیره ی درخت انجیر هم می توان در آلوپسی و درمان ریزش مو استفاده کرد. کمی شیره را روی محل می مالند.

/ 0 نظر / 109 بازدید